OPERAS-PL

OPERAS-PL to nowa inicjatywa Centrum Humanistyki Cyfrowej, działającego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Naszym celem jest rozwój otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych (HS) w Polsce.

Jesteśmy częścią europejskiego konsorcjum OPERAS, zrzeszającego prawie sześćdziesiąt instytucji z 17 krajów. Celem OPERAS jest rozwój e-infrastruktury i wspieranie transformacji cyfrowej w naukach humanistycznych i społecznych. W odpowiedzi na potrzeby badaczy, uczelni, bibliotek, wydawców i grantodawców Konsorcjum rozwija własne cyfrowe usługi i narzędzia, takie jak platforma GOTRIPLE łącząca istniejące zasoby informacji naukowej z całej Europy czy Certification, służąca kontroli jakości publikacji w open access.

Zespół OPERAS-PL stawia sobie za cel pełnienie roli łącznika pomiędzy różnymi grupami w środowisku nauk humanistycznych i społecznych: instytucjami naukowymi, wydawcami, właścicielami e-infrastruktur badawczych i badaczami. W nadchodzących latach chcemy współtworzyć hub wiedzy o e-infrastrukturze badawczej, narzędziach cyfrowych i modelach finansowania dla HS w Polsce i w Europie. 

Jako część konsorcjum OPERAS koordynujemy laboratorium innowacji w komunikacji naukowej – OPERAS Innovation Lab, którego celem jest badanie potrzeb użytkowników i opracowywanie prototypów innowacyjnych usług i narzędzi tworzonych z myślą o środowisku naukowym.

What is OPERAS Lab? Dr Maciej Maryl, Marta Błaszczyńska, prod. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης