Kontakt

W sprawach dotyczących otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych oraz działalności konsorcjum OPERAS prosimy o kontakt pod adresem otwartanauka@ibl.waw.pl.

OPERAS-PL tworzy zespół Sekcji Otwartej Humanistyki działający przy Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w składzie: