POBIERZ

Tutaj można znaleźć linki do wszystkich materiałów, którymi dzielimy się w wolnym dostępie.

Materiały: Jak otwierać humanistykę w Polsce? Kooperacyjne modele wydawnicze dla książek naukowych w otwartym dostępie #OH_wydawnictwa

Materiały udostępniane podczas spotkania branży wydawniczej na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w dniu 26.05.2023 r. w ramach projektu #OtwartaHumanistyka [maj 2023]


1) Prezentacja OPERAS-PL: główne cele i działalność polskiego oddziału OPERAS oraz wnioski z wieloetapowego rozpoznania potrzeb wydawnictw w zakresie publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie/.

2) Handout: możliwości działań na rzecz ułatwienia publikacji książek naukowych w otwartym dostępie w ramach sieci współpracy OPERAS-PL.


Prezentacje: warsztaty design thinking #OH_wydawnictwa

Dwie prezentacje prezentowane przez nas podczas warsztatów design thinking dla wydawnictw w dniach 14-15.03.2023 r. w ramach projektu #OtwartaHumanistyka [marzec 2023]


1) Prezentacja wyników wstępnych badań potrzeb i bodźców rozwoju polskiej humanistyki w obszarze otwartego dostępu do monografii (zobacz też: wstępny raport w „Notatniku Badawczym” na Hypotheses).

2) Prezentacja inspiracyjna: różne modele współpracy wydawnictw wokół monografii w otwartym dostępie.


Polskie style cytowania (CSL, Citation Style Language) dla menadżerów bibliografii jak np. Zotero

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku zrealizowało projekt, którego głównym celem było stworzenie systemu cytowania i tworzenia bibliografii (CSL, Citation Style Language) w ramach XML na podstawie wytycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Za koordynację odpowiadali: mgr Monika Widzicka oraz mgr Tomasz Pugacewicz (tomasz.pugacewicz@uj.du.pl).

[luty 2023]


1) Polish Standard ISO 690-1999 and 690-2-2002 – powstał w oparciu o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w wersji przypisów końcowych

2) Polish Citation Style for Humanities and Social Sciences – powstał na bazie upowszechnionych w polskiej humanistyce i naukach społecznych metod zapisu przypisów i bibliografii


Poster: „Dariah.Lab: Interdisciplinary Collaboration of Humanities and Technology”

Poster zaprezentowany na Final Triple Conference on Improving Discovery and Collaboration in Open Science w Bonn, w dniach 1-3 lutego 2023 r. [luty 2023]

Błaszczyńska, Guzik, Hoffmann, Umerle, & Bloch. (2023). Dariah.Lab: Interdisciplinary Collaboration of Humanities and Technology. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7622357


Infografika: „Czym właściwie jest Otwarta Humanistyka?”

Grafika informująca o tym, jakie wartości chcemy promować wraz z pojęciem „otwartej humanistyki” [styczeń 2023]


Poster: „The OPERAS-PL development strategy for local open scholarly communication”

Poster konferencyjny „The OPERAS-PL development strategy for local open scholarly communication” [ENG] przygotowany na 17. konferencję Munin Conference on Scholarly Publishing, która odbyła się w Tromsø i online 30 listopada-1 grudnia 2022 r. [grudzień 2022]

Wnuk, M., & Świetlik, M. (2022). The OPERAS-PL development strategy for local open scholarly communication. Septentrio Conference Series, (1). https://doi.org/10.7557/5.6650


Poster: „Queens of Humanities: Stories to attract and engage”

Poster konferencyjny „Queens of Humanities: Stories to attract and engage” [ENG] przygotowany na konferencję DARIAH Annual Event 2022: STORYTELLING, która odbyła się w Atenach i online 31 maja-3 czerwca 2022 r. [czerwiec 2022]

Marta Świetlik, & Magdalena Wnuk. (2022). Queens of Humanities: Stories to attract and engage. Storytelling – DARIAH Annual Event 2022, Athens, Greece and online. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6598348


Infografika: „Agile czy Waterfall. 2 sposoby zarządzania projektami naukowymi”

Infografika ze skrótem informacji omówionych we wpisach: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? Agile w nauce oraz Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? cz.2 waterfall [listopad 2022]


Poradnik edukacyjny: “Materiały wizualne w Internecie. Ścieżka-poradnik”

Otwarte zasoby edukacyjne stworzone przez pracowniczki i pracownika Instytutu Badań Literackich PAN

Agnieszka Szulińska, Agnieszka Zalotyńska, & Mateusz Franczak. (2022, September 27). Materiały wizualne w Internecie. Ścieżka-poradnik. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7116645


Raport: „Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities”

This report discusses the scholarly communication issues in Social Sciences and Humanities that are relevant to the future development and functioning of OPERAS. The outcomes collected here can be divided into two groups of innovations regarding 1) the operation of OPERAS, and 2) its activities. 

Avanço, Karla, Balula, Ana, Błaszczyńska, Marta, Buchner, Anna, Caliman, Lorena, Clivaz, Claire, Costa, Carlos, Franczak, Mateusz, Gatti, Rupert, Giglia, Elena, Gingold, Arnaud, Jarmelo, Susana, Padez, Maria João, Leão, Delfim, Maryl, Maciej, Melinščak Zlodi, Iva, Mojsak, Kajetan, Morka, Agata, Mosterd, Tom, … Wieneke, Lars. (2021). Future of Scholarly Communication . Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5017705