Podsumowujemy nasz cykl warsztatów #OtwartaHumanistyka

24 spotkania online i stacjonarnie, pół tysiąca zapisanych i ponad 300 aktywnych uczestników/czek! Podsumowujemy nasz cykl warsztatów i już planujemy kolejny. 

W ramach projektu #OtwartaHumanistyka zorganizowaliśmy dwa cykle warsztatów, które odbyły się od września do grudnia 2023 roku oraz od stycznia do marca 2024 roku. Łącznie przeprowadziliśmy 24 warsztaty, z czego 3 miały formę stacjonarną, a 21 odbyło się online. Warsztaty były skierowane do różnych grup odbiorców: bibliotekarzy, przedstawicieli wydawnictw oraz badaczy i badaczek, a ich celem było podniesienie kompetencji cyfrowych obszarze humanistyki.

Na nasze warsztaty zapisało się prawie pół tysiąca osób, z czego około 300 aktywnie wzięło udział w zajęciach. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania i zaangażowania uczestników i uczestniczek, co pokazuje rosnącą potrzebę edukacji w zakresie narzędzi cyfrowych w humanistyce.

Tematyka Warsztatów

Warsztaty obejmowały szeroki zakres tematyczny, dostosowany do potrzeb różnych grup odbiorców. Uczestnicy mogli zgłębiać wiedzę na temat formatów metadanych i ich roli w komunikacji naukowej i procesie wydawniczym oraz kwestie praw autorskich w kontekście publikowania i danych badawczych. W cyklu odbyły się też webinary poświęcone odkrywaniu otwartych zasobów badawczych, dobrym praktykom w zarządzaniu projektami badawczymi online, oraz narzędziom do wizualizacji wyników badań przy użyciu Canvy. Dodatkowo, uczestnicy poznali cyfrowe narzędzia do analizy języka, strukturyzowania wiedzy o literaturze i kulturze, oraz zarządzania badaniami obywatelskimi. Inne tematy obejmowały otwartą komunikację naukową, audiopapers jako formę komunikacji naukowej, cyfrowe mapy w badaniach literackich, oraz narzędzia wspomagające wydawnictwa, takie jak PRISM, Thoth i projekty Stanford University Press.

Największe zainteresowanie

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące prawa autorskiego w zakresie publikacji humanistycznych oraz realizacji badań literaturoznawczych, prowadzone przez prawników. Na oba spotkania dostaliśmy około 40 zgłoszeń, co pokazuje, jak ważne są kwestie prawne dla badaczy i badaczek oraz wydawnictw. Zrozumienie tych zagadnień jest niezbędne dla zabezpieczenia swoich prac oraz właściwego zarządzania danymi badawczymi. 

Popularne były także warsztaty dotyczące formatów metadanych w literaturoznawstwie (30 zgłoszeń, 24 osoby uczestniczące), narzędzi do odkrywania otwartych zasobów badawczych (36 zgłoszeń, 20 osób uczestniczących) oraz sposobów wizualnego prezentowania wyników badań (32-38 zgłoszeń, 18-20 osób uczestniczących w dwóch spotkaniach). Popularność tych tematów wynika z rosnącej potrzeby badaczy i badaczek w zakresie umiejętności organizowania, prezentowania i udostępniania danych badawczych w sposób atrakcyjny i efektywny, co jest kluczowe dla współczesnej humanistyki cyfrowej.

Wnioskujemy stąd, że wciąż istnieje potrzeba zgłębiania tematyki metadanych, które są podstawą działań w humanistyce cyfrowej, oraz że uczestnicy i uczestniki warsztatów chętnie uczą się konkretnych narzędzi.

Wyzwania i wnioski

Jednym z wyzwań, które napotkaliśmy, była bariera językowa. Warsztaty prowadzone w języku angielskim cieszyły się o wiele mniejszym zainteresowaniem, co sugeruje potrzebę organizowania większej liczby warsztatów w języku polskim lub zapewnienia tłumaczeń, aby uczynić treści bardziej dostępnymi dla szerokiej grupy odbiorców. Rozwiązaniem mogłoby być także dodatkowe wsparcie językowe, takie jak przygotowanie materiałów ułatwiające zrozumienie terminologii anglojęzycznej, co mogłoby zwiększyć uczestnictwo i zaangażowanie w przyszłych inicjatywach.

Zauważyliśmy również, że więcej zgłoszeń było na warsztaty adresowane do szerokiego grona badaczy i badaczek niż na te organizowane dla wyselekcjonowanych grup, takich jak wydawnictwa czy bibliotekarze i bibliotekarki. W przyszłości planujemy jeszcze bardziej dostosować tematykę warsztatów do potrzeb różnych grup odbiorców, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Cykl warsztatów w ramach projektu #OtwartaHumanistyka okazał się dużym sukcesem. Dzięki zaangażowaniu i aktywnemu uczestnictwu prawie 300 osób mogliśmy wspólnie podnieść nasze kompetencje cyfrowe i lepiej przygotować się do wyzwań współczesnej humanistyki.
Dziękujemy wszystkim uczestniczącym i prowadzącym za udział i zaangażowanie i mamy nadzieję niebawem zaprosić w ramach kolejnych projektów na dalsze edycje spotkań warsztatowych!