Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego/formularza zapisu na newsletter lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przez Administratora komunikacji z Państwem. Jednocześnie informujemy, że w przypadku powstania nowego celu przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, zostanie Pani/Pan o tym stosownie poinformowany.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa lub na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych.
  Korzystamy z narzędzi marketingowych firmy Mailerlite zbierających Pana/ Pani dane takie, jak: imię oraz adres e-mail w celu obsługi systemów mailingowych i newslettera. Polityka prywatności Mailerlite najduje się tutaj: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez administratora do krajów trzecich; a także nie podlegają u administratora zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do momentu ustania celu przetwarzania, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6.  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  – żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,
  – wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć pod tym adresem.

W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Jak to zrobić? Poniżej zamieszczamy przykładowe instrukcje dla wybranych przeglądarek: