Konsorcjum OPERAS w Polsce

Infrastruktura badawcza dla nauk humanistycznych i społecznych OPERAS jest kluczową inicjatywą wspierającą rozwój otwartej komunikacji naukowej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

W ramach konsorcjum OPERAS prawie sześćdziesiąt instytucji z 18 krajów Europy rozwija produkty i usługi, służące otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Ich prace odpowiadają na potrzeby badaczy, uczelni, bibliotek, wydawców, instytucji finansujących naukę i tworzących politykę naukową. Od 2017 r. członkowie OPERAS zrealizowali kilkanaście projektów ze środków pozyskanych w ogólnoeuropejskich i narodowych konkursach grantowych.

Od 2021 r. Centrum Humanistyki Cyfrowej, działające przy Instytucie Badań Literackich PAN, koordynuje krajowy oddział OPERAS-PL, którego celem jest rozwój otwartego dostępu w polskiej humanistyce i naukach społecznych oraz zwiększenie widoczności rezultatów polskich badań za granicą.

Jako OPERAS-PL pragniemy, aby instytucje naukowe, wydawcy, redakcje, biblioteki, dostawcy e-infrastruktur badawczych, mogły swobodnie wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie otwartego dostępu. Chcemy stworzyć przestrzeń do wyrażania potrzeb, które zainspirują dalszy rozwój projektów, usług i narzędzi.

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy razem z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN będą:

-> TWORZYĆ I PROMOWAĆ STANDARDY W ZAKRESIE OTWARTEJ NAUKI
  • uczestniczyć w wymianie wiedzy o e-infrastrukturach badawczych, narzędziach cyfrowych i modelach finansowania dla humanistyki i nauk społecznych w Polsce i w Europie,
  • współtworzyć ofertę szkoleń, warsztatów i seminariów dla środowiska naukowego i innych interesariuszy, korzystając z wiedzy i doświadczeń partnerów na tym polu,
  • upowszechniać, również za granicą, dorobek polskich badaczy i badaczek,
  • wywierać realny wpływ na usługi oraz narzędzia europejskiego konsorcjum OPERAS oraz ich kierunki rozwoju tak, aby były dostosowane do potrzeb polskich partnerów.
-> WDRAŻAĆ INFRASTRUKTURĘ DLA OTWARTEGO DOSTĘPU
  • budować modele open access dla polskiej humanistyki,
  • rozwijać sposoby zbierania i przetwarzania metadanych publikacji i danych badawczych,
-> ROZWIJAĆ INNOWACJE
  • tworzyć prototypy rozwiązań technologicznych w ramach Laboratorium Innowacji (OPERAS Innovation Lab),
  • wspierać cyfrowe publikacje z badań,
  • reformować kryteria ewaluacji ewaluacji nauk humanistycznych i społecznych.

Skontaktuj się z nami, żeby nawiązać współpracę: otwartanauka@ibl.waw.pl