Jakiej ewaluacji potrzebuje humanistyka w Polsce?

6 czerwca Centrum Humanistyki Cyfrowej jako koordynator polskiego oddziału europejskiej sieci OPERAS (Polish National Node OPERAS-PL) organizuje spotkanie dyskusyjno-warsztatowe poświęcone potrzebie zmian w ewaluacji naukowej w humanistyce z uwzględnieniem postulatów otwartej nauki oraz cyfrowych wyników badań humanistycznych.  

Otwarta nauka, jako zbiór zasad i praktyk prowadzenia i komunikowania badań, jest światowym trendem, wspieranym przez Parlament i Komisję Europejską, ze względu na korzyści  pod względem zwiększania wpływu społecznego i transparentności badań naukowych, czy oszczędności generowanych przez jej wdrażanie. System ewaluacji jednostek naukowych w Polsce powinien tworzyć bodźce do rozwoju otwartej nauki, natomiast w dzisiejszym kształcie działania zgodne z otwartą nauką są przez ten system zasadniczo pominięte. Zwłaszcza dotyczy to innowacyjnych form komunikacji naukowej, wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę otwartej nauki, ale wykraczających poza utarty schemat artykułu/monografii  będący w centrum zainteresowania ewaluacji naukowej w bieżącym kształcie.  

Obecny stan ewaluacji humanistyki wzbudza niepokój w środowiskach akademickich, domagających się, aby zarówno wyzwania, jak i korzyści generowane przez działania zgodne z otwartą nauką zostały uwzględnione w dyskusjach nad zmianami w polskim systemie ewaluacji nauki. 

Spotkanie organizowane przez CHC ma na celu sprowokowanie dyskusji o otwartości i jej roli w ewaluacji w odniesieniu do nauk humanistycznych. Mamy nadzieję, że rozmowy zaowocują w przyszłości wprowadzeniem skutecznych rozwiązań na rzecz zwiększenia zasięgu i oddziaływania rezultatów polskich badań humanistycznych.

Wydarzenie będzie się składało z dwóch części: panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział polscy i zagraniczni goście oraz części warsztatowej, podczas której pochylimy się wspólnie nad wybranymi problemami ewaluacji humanistyki. Panel dyskusyjny będzie transmitowany online.

Program

10.30-11.00 Otwarcie spotkania

Słowo wstępne od:

Maciej Gdula, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dorota Olko, Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

11.00-12.00 Research assessment and the humanities: what changes do we need?
Panel dyskusyjny moderowany przez CHC IBL PAN.

Dr Erzsébet Tóth-Czifra, CoAra (Coalition for Advancing Research Assessment)
Prof. Emanuel Kulczycki, Adam Mickiewicz Uniwersytet w Poznaniu
Yannick Legré, OPERAS AISBL

Transmisja online rozpocznie się w dniu wydarzenia o godz. 10.30.

12.00-12.45 Przerwa lunchowa

12.45-14.00 Infrastruktura OPERAS-PL dla zmian w ewaluacji polskiej humanistyki
Dyskusja wokół propozycji OPERAS-PL wyrażonych we wniosku o wpis na mapę infrastruktur.
W dyskusji wezmą udział przedstawiciele MNiSW.

Spotkanie odbywa się stacjonarnie w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru poprzez formularz (link poniżej). Liczba miejsc w trybie stacjonarnym jest ograniczona.

Wydarzenie jest objęte patronatem Forum Akademickiego.