O Centrum Humanistyki Cyfrowej

Centrum Humanistyki Cyfrowej (CHC) działa od 2013 r. przy Instytucie Badań Literackich PAN. Celem CHC jest koordynacja cyfrowych projektów Instytutu oraz działań związanych z obecnością humanistyki w sieci. Zajmujemy się wykorzystywaniem nowych technologii w badaniach literackich oraz badaniami literackimi nad nowymi technologiami. Kierownikiem CHC jest dr Maciej Maryl. 

Głównymi obszarami działalności CHC są:

1) Literaturoznawcze bazy danych (projekty bibliograficzne, biograficzne i leksykograficzne, m.in. Polska Bibliografia Literacka, Słownik Polszczyzny XVI wieku, Bibliografia Bara).

2) Repozytoria cyfrowe (RCiN, Repozytorium IBL PAN, Biblioteka IBL PAN).

3) Informacja naukowa i upowszechnianie wiedzy literaturoznawczej (Biuletyn Polonistyczny, Nowa Panorama Literatury Polskiej).

4) Edytorstwo cyfrowe.

5) Badania cyfrowej kultury literackiej i nowych form piśmiennictwa.

6) Rozwijanie narzędzi otwartej komunikacji naukowej we współpracy z Konsorcjum OPERAS. 

Projekty współrealizowane przez zespół CHC:

  • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL (strona projektu)
  • TRIPLE Project „Transforming Research through Innovative Practices for Linked Interdisciplinary Exploration” (strona projektu)
  • SHAPE-ID „Shaping interdisciplinary practices in Europe” (strona projektu)
  • OBERRED „Open Badge Ecosystem for the Recognition of Skills in Research Data Management & Sharing” (strona projektu)
  • OPERAS-P (strona projektu) – zakończony