ORCID – dlaczego jest ważny?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to cyfrowy identyfikator naukowy, który umożliwia przypisanie osiągnięć badawczych do konkretnej osoby.

  • Pozwala na szybką identyfikację badacza lub badaczki. Zdarza się, iż kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku (np. „Jan Kowalski”) pracuje naukowo, utrudniając potwierdzenie autorstwa konkretnej publikacji. Każda z nich posiada własny ORCID, co zmniejsza liczbę potencjalnych nieporozumień. Co więcej, uczeni zachowują unikalny kod także po zmianie nazwiska.
  • Zbiera dorobek badawczy w jednym miejscu. Jeśli znamy numer danej osoby, możemy z łatwością zapoznać się z jej szerszą działalnością i śledzić aktywność naukową. Nie ma znaczenia, iż zmieni afiliację lub wróci do pracy po dłuższej przerwie.
  • Ułatwia zautomatyzowanie różnych procesów raportowania. ORCID jest interoperacyjny z szeregiem systemów i baz (także międzynarodowych). W przypadku publikacji w wielu czasopismach od przesłania ich do swojego profilu dzieli nas tylko kilka kliknięć myszką. Posiadanie numeru ORCID jest również niezbędne m.in. do zbierania własnej bibliografii naukowej w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Marta Błaszczyńska, IBL PAN