Nie ma niewinnych danych

–  Nie ma niewinnych zbiorów danych. Każdy zbiór danych jest uprzedzony i to z kilku powodów. Po pierwsze tworzony jest przez konkretnych ludzi w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, zgodnie z konkretną metodologią, która akceptuje pewne rozwiązania, a inne rozwiązania odrzuca. Pamiętajmy też, że każdy zbiór danych jest efektem pewnych procesów zaobserwowanych w świecie, to znaczy jest późniejszy względem informacji, które zbiera, czyli odzwierciedla pewien kształt świata. A ten kształt świata na pewno nie jest uniwersalny. –  rozmawiamy z Cezarym Rosińskim, organizatorem hackathonu GoTriple dokumentalistą i humanistą cyfrowym IBL PAN.

GoTriple to wielojęzyczna platforma do wyszukiwania zasobów naukowych tworzona z myślą o humanistach i badaczach społecznych. Jej beta wersja jest już dostępna pod adresem gotriple.eu. Zapraszamy jej testowania!

Hackathon odbył się w dniach 8-17 listopada 2021 r. Jego celem było znalezienie odpowiedników haseł rodzimych w bazie Biblioteki Kongresu, która została przyjęta przez organizatorów za wzorcową. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Uczestnicy pracowali w ramach trzech grup: polskojęzycznej, portugalskojęzycznej i grekojęzycznej.