CfP na międzynarodową konferencję „Improving Discovery and Collaboration in Open Science”, 1-3 lutego 2023 r. w Bonn (Niemcy).

Od 2019 roku projekt TRIPLE rozwija wielojęzyczną platformę GoTriple, której celem jest ułatwienie badań interdyscyplinarnych i wspieranie współpracy między badaczkami i badaczami z różnych krajów. Platforma zapewnia użytkownikom centralny punkt dostępu do przeglądania, wyszukiwania i ponownego wykorzystywania materiałów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (HS) na poziomie europejskim (dane i publikacje, profile badaczy, projekty). Dane są automatycznie i stale agregowane przy aktywnym wsparciu słownika haseł przedmiotowych i słów kluczowych w 11 językach. 

Project TRIPLE

GoTriple jest odpowiedzią na pilne wyzwania, przed którymi stoją nauki społeczne i humanistyczne: dane i wyniki badań są rozproszone pomiędzy różnymi dyscyplinami, językami, katalogami i repozytoriami, a komunikacja i współpraca – zarówno między naukowcami, przedsiębiorstwami, jak i obywatelami – jest utrudniona. Poprzez udostępnienie wielojęzycznego słownika i otwartego API do wzbogacania danych, serwis ma na celu zmniejszenie, a docelowo zniesienie granic, które oddzielają od siebie dyscypliny i badaczy. 

GoTriple jest częścią katalogu EOSC zasilanego przez infrastrukturę badawczą OPERAS. Platforma zwiększy widoczność wyników HS i poprawi ich wpływ. 

Zapraszamy do przesyłania abstraktów do 20-minutowych prezentacji i 90-minutowych warsztatów, dotyczących tematów: 

  • Innowacje i innowacyjne usługi w HS
  • Wielojęzyczność w HS
  • (Crowd)funding w otwartej nauce 
  • Zrównoważony rozwój, infrastruktury badawcze i otwarta nauka
  • Międzynarodowa i interdyscyplinarna współpraca
  • Metadane i jakość danych

Konferencja TRIPLE skupi się na potencjale, wyzwaniach i możliwościach dla otwartej nauki w obszarze HS, jak również w innych dyscyplinach. 

Abstrakty (max. 250 słów wraz z krótką notką biograficzną) należy zgłaszać poprzez stronę https://triple2023.sciencesconf.org/submission/submit do 30 listopada

Szczegółowe informacje na temat konferencji: https://project.gotriple.eu/events/triple-international-conference-2023/.W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem TRIPLE pod adresem triple@operas-eu.org.