Zapraszamy na spotkanie na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie!

W ramach zacieśniania współpracy z branżą wydawnictw naukowych publikujących w open access zapraszamy na spotkanie organizowane podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, poświęcone kooperacyjnym modelom wydawniczym w OA.

Podczas spotkania podsumujemy działania prowadzone przez nas od września ubiegłego roku w ramach projektu dofinansowanego z MEiN związanego z rozwojem polskiego oddziału europejskiego konsorcjum OPERAS. W gronie ekspertów z branży przedstawimy wstępne wnioski i zaproponujemy możliwości dalszej współpracy w ramach konsorcjum. 

Spotkanie otworzy 20-minutowa prezentacja przedstawicielek CHC na temat wyzwań w obszarze otwartego dostępu do monografii humanistycznych, którą uzupełni sesja komentarzy eksperckich. Zaproszeni goście: Andrzej Chrzanowski i Aurelia Grejner zostaną poproszeni o skomentowanie i zweryfikowanie zgodnie ze swoją wiedzą możliwości wprowadzenia zmian i udoskonaleń w proponowanych przez nas obszarach w temacie publikacji książek naukowych w otwartym dostępie.

Na zakończenie chcielibyśmy zostawić czas na głosy i pytania publiczności. Z przyjemnością omówimy nasze postulaty w szerokim gronie branży wydawniczej, dlatego zachęcamy do udziału w dyskusji!

Zachęcamy także do oznaczenia swojego udziału w wydarzeniu na Facebooku!


Jak już informowaliśmy wcześniej, w połowie marca w kilkunastoosobowym gronie pracowników i pracowniczek wydawnictw oraz instytucji dostarczających usługi technologiczne, mierzyliśmy się z wyzwaniem poszukiwania nowego modelu wydawniczego dla monografii w otwartym dostępie podczas warsztatów w metodologii design thinking. Wstępem do pracy warsztatowej były wyniki badania ankietowego dotyczącego praktykowania otwartego dostępu przez polskie wydawnictwa naukowe z dziedzin humanistyki i nauk społecznych, które badacze i badaczki Centrum Humanistyki Cyfrowej przeprowadzili latem 2022 r. Uzupełnieniem były wywiady z przedstawicielami i przedstawicielkami branży wydawniczej (polskiej i europejskiej), najbardziej aktywnymi na polu udostępniania książek online.  Na naszym blogu projektowym można już zapoznać się nie tylko ze wstępną wersją raportu z wywiadów, ale także z podsumowaniem warsztatów projektowych