„The Future of Scholarly Communication” – konferencja w IBL PAN

W dniach 24-26 lutego odbyła się konferencja “The Future of Scholarly Communication” współorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN oraz konsorcjum OPERAS, którego IBL jest członkiem. Przez 3 dni na 6 seminariach online 341 uczestników wspólnie z ekspertami dyskutowało o przyszłości komunikacji naukowej dla nauk humanistycznych i społecznych. 

Punktem wyjścia dla konferencji było pytanie: w jaki sposób skutecznie wykorzystywać narzędzia cyfrowe, aby sięgać po nowe tematy badawcze, rozwijać współpracę interdyscyplinarną, upowszechnić publikowanie w wolnym dostępie, a także docierać z wiedzą naukową poza środowiska akademickie. 

Każdego dnia odbywały się dwa seminaria, dotyczące najważniejszych problemów związanych z transformacją cyfrową w naukach humanistycznych i społecznych. Konferencja rozpoczęła się panelem o nowych modelach zarządzania w HS, które uwzględniałyby różnorodność językową, kulturową i organizacyjną zespołów. Uczestnicy podnosili sprawę konfliktów, jakie rodzą się, kiedy naukowcy pracują jednocześnie w hierarchicznej strukturze instytucji naukowych i zdecentralizowanych projektach humanistyki cyfrowej, takich jak konsorcjum OPERAS. Kolejne seminarium było poświęcone rozwojowi modelu biznesowego dla platform publikujących książki i monografie naukowe w wolnym dostępie. Dyskusja toczyła się wokół takich rozwiązań jak DOAB i OpenEdition. 

Czwartkowy warsztat był poświęcony nowym modelom zarządzania wspierającym biblioróżnorodność i wielojęzyczność nauk humanistycznych i społecznych. HS są uprawiane w językach narodowych i ta ich specyfika wymaga rozwoju nowych narzędzi umożliwiających skuteczną komunikację i wymianę wiedzy w obrębie problemów badawczych i dyscyplin. Panel był w szczególności poświęcony cyfrowym publikacjom naukowym jako danym badawczym oraz możliwościom ich przetwarzania. Dane publikacji powinny spełniać cztery kryteria, mianowicie powinny być 1) przeszukiwalne,2) dostępne (otwarte), 3) nadające się do interpretacji i przetworzenia oraz 4) wielokrotnego użytku. 

W piątek pierwszy warsztat na temat przyszłości pisarstwa naukowego poprowadzili Marta Błaszczyńska i Maciej Maryl z IBL PAN. Uczestnicy dyskutowali o sposobach publikowania, praktykach wydawniczych oraz potrzebach badaczy związanych z transformacją cyfrową w tym obszarze. Pretekstem do dyskusji były wybrane przykłady innowacyjnych podejść do publikowania i wywiady z przedstawicielami akademii i branży wydawniczej. Ostatni panel dotyczył ewaluacji i systemu recenzowania badań i publikacji naukowych. Jego celem było zebranie pomysłów na wypracowanie nowych sposobów oceny w naukach humanistycznych i społecznych, uwzględniających innowacyjne projekty cyfrowe.  

Konferencja The Future of Scholarly Communication była zorganizowana w ramach OPERAS Innovation Lab – inicjatywy mającej na celu wymianę wiedzy, praktyk i narzędzi w humanistyce cyfrowej. OPERAS Innovation Lab jest projektem IBL PAN prowadzonym w ramach konsorcjum OPERAS. 

Materiały i prezentacje z seminariów są dostępne tutaj.

Program konferencji: lista seminariów

Środa, 24 lutego 2021

10:00–11:30, Innovative models of governance

Moderatorzy: Valérie Schafer (C2DH, University of Luxembourg), Lars Wieneke (C2DH, University of Luxembourg)

Paneliści: Lionel Maurel (INSHS, CNRS), Francesca Musiani (The Center for Internet and Society, CNRS), Jane Winters (University of London)

12:00–13:30, Innovative Business Models for OA books

Moderatorzy: Rupert Gatti (Open Book Publishers), Agata Morka (Open Book Publishers)

Paneliści: Mojca Kotar (University of Ljubljana), Sebastian Nordhoff (Language Science Press), Graham Stone (JISC)

Czwartek, 25 lutego 2021

12:00–13:30, Innovative models of bibliodiversity in scholarly publications

Moderator: Delfim Leão (University of Coimbra)

Paneliści: Margo Bargheer (University of Göttingen), Petar Jandrić (University of Zagreb), Sayri Karp (Guadalajara University)

15:00–16:30, Innovative approach to SSH FAIR data: publications as data

Moderatorzy: Arnaud Gingold (OpenEdition), Elena Giglia (University of Turin), Karla Avanço (OpenEdition)

Paneliści: Jennifer Edmond (Trinity College Dublin / DARIAH), Emilie Paquin (Érudit), Joachim Schöpfel (University of Lille)

Piątek, 26 Lutego 2021

10:00–11:30, Future of scholarly writing in SSH

Moderatorzy: Maciej Maryl (IBL PAN), Marta Błaszczyńska (IBL PAN)

Paneliści: Janneke Adema (Coventry University), Frédéric Clavert (C2DH, University of Luxembourg), Ulrike Wuttke (University of Applied Sciences Potsdam)

12:00–13:30, Quality assessment of SSH research: innovations and challenges

Moderatorka: Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH)

Paneliści: Anne Baillot (Le Mans Université), Emanuel Kulczycki (ENRESSH), Laurent Romary (Inria)