„Pamiętnik Literacki” i „Napis” rozpoczynają współpracę z OpenEdition Journals

Czasopisma IBL PAN „Pamiętnik Literacki” oraz „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” rozpoczęły współpracę z  OpenEdition Journals,, międzynarodową platformą internetową open access, udostępniającą publikacje z dziedziny humanistyki i nauk społecznych. Przebieg współpracy koordynuje zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

Po wprowadzeniu do OpenEdition Journals, zawartość “Napisu” oraz “Pamiętnika Literackiego” będzie dostępna bezpłatnie on-line w formule open access. Kolejne numery czasopism będą sukcesywnie wprowadzane na platformę. 

OpenEdition Journals to platforma czasopism dla nauk humanistycznych i społecznych. Założona w 1999 roku pod nazwą Revues.org, udostępnia obecnie 450 czasopism online. Ze 150 000 artykułów 95% jest dostępnych pełnotekstowo. W 2017 roku strony internetowe OpenEdition Journals odnotowały 4 miliony wizyt miesięcznie. Na platformie ukazują się również „Teksty Drugie”.

OpenEdition Journals jest częścią OpenEdition, kompleksowej cyfrowej infrastruktury wydawniczej, której celem jest promowanie badań w naukach humanistycznych i społecznych. OpenEdition rozwinęło trzy inne platformy: OpenEdition Books (monografie i publikacje wieloautorskie), Hypotheses (blogi badawcze) oraz Calenda (kalendarz wydarzeń akademickich). Infrastruktura  jest zarządzana przez Centre for Open Electronic Publishing (Cléo), publiczną inicjatywę non-profit wspieraną przez prestiżowe organizacje badawcze. Jej główną misją jest promowanie otwartego dostępu do publikacji cyfrowych.