Ukraińskie czasopisma i wydawnictwa naukowe potrzebują naszego wsparcia

Ruszyła kampania crowdfundingowa Supporting Ukrainian Editorial Staff” na rzecz redaktorów i redaktorek czasopism naukowych działających w Ukrainie. Zbiórka trwa do 6 czerwca 2022 r. pod tym linkiem

W Ukrainie działa ponad 1000 czasopism naukowych i 20 wydawnictw uniwersyteckich. Rosyjska inwazja dla wielu z nich oznacza konieczność ograniczenia lub zawieszenia działalności, a dla ich pracowników utratę środków do życia i aktywności zawodowej.

Choć istnieje wiele inicjatyw wspierających ukraińskich naukowców i pracowników sektora akademickiego, oferty wsparcia zazwyczaj nie obejmują personelu  czasopism i wydawnictw naukowych. 

Dalsze prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej jest niezbędne do przetrwania ukraińskiej nauki. Dlatego konsorcjum OPERAS wraz z IBL PAN i partnerami z całej Europy zainicjowało „Supporting Ukrainian Editorial Staff” – kampanię na rzecz wsparcia ukraińskich redakcji czasopism i wydawnictw naukowych. 

Otwarcie kampanii poprzedziliśmy rozesłaniem kwestionariusza, na podstawie którego zidentyfikowaliśmy najpilniejsze potrzeby. Wydawcom zależy przede wszystkim na wprowadzeniu swoich publikacji w obieg międzynarodowy, aby w ten sposób zwiększyć zasięg i znaczenie ukraińskiej nauki. Dla niektórych kluczowe okazało się wsparcie finansowe, umożliwiające im pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. 

Aby wesprzeć pracę tych redaktorów i redaktorek  OPERAS uruchomił kampanię crowdfundingową, która będzie otwarta do 6 czerwca 2022 r. na szwajcarskiej platformie wemakeit

Naszym celem jest zebranie 16,5 tysiąca euro, które umożliwi nam pokrycie bieżących potrzeb 10 zespołów. Zbiórka nie jest ograniczona, więc każde uzbierane przez nas 1,5 tysiąca więcej trafi do kolejnej redakcji.

Supporting Ukrainian Editorial Staff (SUES) to inicjatywa europejskich instytucji i organizacji: Instytutu Badań Literackich PAN, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Books (DOAB), Electronic Information for Libraries (EIFL), Association of European University Presses [AEUP]) oraz francuskiego środowiska wydawniczego.