Pytamy redakcje czasopism i wydawnictw naukowych o technologie

Razem z DARIAH.Lab chcemy zebrać informacje o technologiach, z których korzystają obecnie polskie wydawnictwa i redakcje czasopism, a także zidentyfikować ich potrzeby w obszarze technologii. Uzyskana wiedza umożliwi nam dostosowanie oferty usług i narzędzi rozwijanych przez DARIAH-PL i OPERAS-PL do aktualnej sytuacji polskich wydawnictw naukowych i redakcji czasopism naukowych. 

Przygotowaliśmy ankietę, której wypełnienie zajmie 15 minut. Informacji, o które pytamy w naszej ankiecie, nie zostały jeszcze zebrane tak kompleksowo.

Ankieta dotycząca wydawnictw: https://wydawnictwanaukowe.webankieta.pl/

Ankieta dotycząca czasopism: https://redakcjenaukowe.webankieta.pl/

W razie pytań lub trudności technicznych można się skontaktować z nami pod adresem otwartanauka@ibl.waw.pl.

Informacja o naszym partnerze:

DARIAH-PL to projekt rozwojowy realizowany przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, którego celem jest budowa badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab. Obejmie ona narzędzia wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe, co pozwoli na rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście czysto naukowym, jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.