#ScienceForUkraine: nauka dla Ukrainy

„Genezą Science for Ukraine, oczywiście w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jest list otwarty, który wystosowaliśmy jako członkowie międzynarodowej akcji NEP4DISSENT, realizowanej w ramach COST [Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych], zajmującej się badaniem ruchów oporu w Europie. Wystosowaliśmy ten list już nazajutrz po inwazji, w którym upomnieliśmy sie o to, aby ukraińscy naukowcy zostali członkami naszej wspólnoty akademickiej.”

– tak o początkach S4U opowiedział Marcie Błaszczyńskiej dr Maciej Maryl, który jest jednym z inicjatorów i głównych koordynatorów projektu.

#ScienceForUkraine to międzynarodowa inicjatywa, w której działają wolontariusze z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. S4U wystartowało 26 lutego 2022 r., już dwa dni po wybuchu wojny w Ukrainie. Jej misją jest łączenie ukraińskich badaczek i badaczy, studentek i studentów z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. Działaczom S4U zależy, aby ich koledzy i koleżanki z Ukrainy mogli kontynuować naukę lub pracę zawodową i w ten sposób łatwiej znieść trudną sytuację, w której się znaleźli tak nagle.

Zapraszamy do przesłuchania całej rozmowy.

Podkast powstał w ramach serii “Pytania OPERAS-PL”.