#KróloweHumanistyki na DARIAH Annual Event

Na dorocznym wydarzeniu konsorcjum DARIAH-EU w Atenach (31.05-3.06.2022), które w tym roku poświęcone jest storytellingowi, będziemy prezentować plakat dotyczący #KrólowychHumanistyki – czyli naszego cyklu postów, który od listopada 2021 r. publikujemy na Facebooku CHC

#Królowe są dla nas tylko pretekstem do tego, aby zastanowić się nad rolą humanistyki we współczesnym świecie, a w szczególności nad jej niedocenieniem jako dziedziny, która przenika wszystkie aspekty naszego życia. Jednym z zadań otwartej komunikacji naukowej jest wzmacnianie wpływu społecznego nauki i taki cel przyświeca często autorom i autorkom, których prace pokazujemy w ramach cyklu.

Wszystkie projekty, monografie, prace popularyzatorskie i inne ciekawe „outputy” z badań humanistycznych, które były bohaterkami naszego cyklu, umieściliśmy na tej tablicy, dzięki czemu możecie się z nimi zapoznać również, jeśli nie macie Facebooka.