Collaboration as Opportunity – konferencja DH2023 w Grazu

W dniach 10-14 lipca w Grazu odbyła się coroczna konferencja organizowana przez Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO). To największe wydarzenie międzynarodowej społeczności humanistyki cyfrowej (Digital Humanities) było tym razem poświęcone tematyce współpracy. Ponad 800 badaczy i badaczek nie tylko prezentowało różne jej efekty i wyzwania na przykładach własnych projektów w formie tradycyjnych posterów czy wystąpień, ale także eksplorowało różne możliwości kooperacji w ramach warsztatów zorganizowanych podczas pierwszych dwóch dni konferencji.

Cała reprezentacja CHC na tle ścianki z logo konferencji fot. Drahomira Cupar

W centrum konferencyjnym w austriackim Grazu stawiła się liczna reprezentacja CHC złożona z aż siedmiu osób, a jeszcze więcej naszych współpracowników i współpracowniczek wzięło wcześniej udział w przygotowaniu wystąpień, posterów i publikacji prezentowanych podczas konferencji.

Fotorelacja z wystąpień konferencyjnych oraz sesji posterowej. Fot. M. Świetlik, M. Maryl.

Już 12 lipca w sesji krótkich referatów poświęconej cyfrowym przebiegom pracy wzięła udział Agnieszka Szulińska, członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej z wystąpieniem zatytułowanym „Using Github Issues to facilitate the project communication between developers and humanists. Case study” (zobacz prezentację w Zenodo). 

W środowej sesji popołudniowej poświęconej mapowaniu krótkie wystąpienie na temat doświadczeń płynących z projektów realizowanych przez zespół NPLP pt. „Deep mapping in digital literary studies – polish experience” przedstawiał Konrad Niciński (przygotowane wspólnie z Agnieszką Zalotyńską). 

Tego samego dnia odbyła się także sesja posterowa, podczas której nasze CHC zaznaczyło swoją obecność dwoma plakatami informującymi o trwających projektach. Pierwszy dotyczył inicjatywy Operas Innovation Lab, która skupia się na wspieraniu innowacji wśród badaczy i badaczek nauk społecznych i humanistycznych, tworzonych na podstawie interdyscyplinarnej współpracy.

Drugi plakat prezentował iPBL, którego celem jest rozszerzenie katalogu źródłowego Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL) i uzupełnienie go o informacje o materiałach internetowych. Poster konferencyjny został przygotowany przez zespół pracujący przy PBL w składzie: Beata Koper, Cezary Rosiński, Barbara Wachek, Maciej Maryl, Tomasz Umerle. 

W czwartek 13 lipca, podczas sesji długich referatów poświęconych modelom współpracy wystąpiły Magdalena Wnuk i Marta Świetlik z Sekcji Otwartej Humanistyki, które podjęły temat współpracy na rzecz publikowania monografii humanistycznych w wolnym dostępie w wystąpieniu pt. „Fostering collaboration for open access publishing models: a study of the Polish ecosystem in the area of open access monographs in the humanities” (zobacz prezentację w Zenodo).

Ostatniego dnia konferencji, w piątek 14 lipca, odbył się panel poświęcony danym badawczym, a w nim krótkie wystąpienie, przygotowane przez członków CHC Cezarego Rosińskiego i Patryka Hubara we współpracy z badaczami i badaczkami reprezentującymi inne ośrodki: Agnieszką Karlińską, Markiem Kubisem i Janem Wieczorkiem, zatytułowane “Towards Metadata-enriched Literary Corpora in Line with FAIR Principles: 19/20MetaPNC”.

W tym samym dniu w sesji krótkich wystąpień skupionych wokół wyzwań literaturoznawstwa wystąpił kierownik CHC Maciej Maryl, który przedstawił referat „Providing Digital Answers to Disciplinary Questions with Graph Literary Exploration Machine” przygotowany wspólnie z osobami z innych jednostek badawczych: Agnieszką Karlińską, Wiktorem Walentynowiczem, Tomaszem Walkowiakiem.

Konferencję rozpoczynały i kończyły wykłady inspirujących postaci związanych z humanistyką cyfrową, które zostały udostępnione dla szerokiej publiczności w formie nagrań na platformie YouTube. Serdecznie polecamy zajrzenie na kanał DH2023 i zapoznanie się z konferencyjną playlistą: https://youtube.com/playlist?list=PL1nBdNg-12qlJS-MUC3tIFUPodzVMtMBa 

Organizatorzy konferencji stworzyli także w repozytorium Zenodo przestrzeń do dzielenia się materiałami konferencyjnymi, gdzie można znaleźć zdeponowane prezentacje również i naszych przedstawicieli i przedstawicielek. Oczywiście w wolnym dostępie!


Zachęcamy do zajrzenia: https://zenodo.org/communities/dh2023graz/?page=1&size=20