Hackathon GoTriple: jak ocalić wielojęzyczność w humanistyce?

Jeśli jesteście ciekawi, jak powstaje wielojęzyczne narzędzie do przeszukiwania europejskich zasobów naukowych dostępnych online, zapraszamy do udziału w hackathonie GoTriple w dniach 8-10 i 15-16 listopada 2021 r. (wydarzenie online w języku angielskim).

Głównym wyzwaniem dla uczestników i uczestniczek będzie znalezienie najskuteczniejszych sposobów na powiązanie bazy Library of Congress Subject Headings (LCSH) z zasobami w rodzimych językach takich krajów jak: Polska, Niemcy, Francja, Portugalia, czy Grecja. Jednym z zadań będzie rozwinięcie wielojęzycznego słownika kategorii, wykorzystanych do porządkowania książek i artykułów na platformie GoTriple.

GoTriple ma łączyć w sobie wyszukiwarkę materiałów źródłowych i literatury oraz medium społecznościowe dla badaczy, ekspertów i aktywistów, zainteresowanych wspólnymi projektami z obszaru humanistyki i nauk społecznych. Powstaje w ramach projektu TRIPLE z myślą o humanistyce i badaniach społecznych.

Wielojęzyczność europejskiej humanistyki stanowi o jej ogromnej wartości i unikalności. W myśl szerzenia otwartości w nauce potrzebne są jednak nowe narzędzia wykorzystujące technologie oraz wiedzę i doświadczenie środowiska nauk humanistycznych i społecznych. Jednym z rozwiązań jest platforma GoTriple, budowana w oparciu o wielojęzyczne zasoby cyfrowych baz danych z poszczególnych europejskich krajów.

Hackathon jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji TRIPLE, która odbędzie 22-24 listopada 2021 r. (pisaliśmy o niej tutaj).

Więcej informacji o hackathonie oraz link do rejestracji na wydarzenie znajdziecie na stronie projektu TRIPLE.