Polski zespół Science for Ukraine potrzebuje wsparcia!

Badaczu! Badaczko!

Jeśli chcesz pomóc kolegom i koleżankom w Ukrainie przetrwać w czasie wojny, zaangażuj się w inicjatywę Science For Ukraine. 

https://scienceforukraine.eu/

Co robimy w S4U?

☑️ Łączymy naukowców i naukowczynie z Ukrainy, którzy wyjechali lub chcą wyjechać z kraju, z ośrodkami akademickimi w Polsce. Aby robić to skutecznie potrzebujemy osób, które będą odpowiadać na zgłoszenia zainteresowanych badaczy i badaczek, a także asystować im w procesie przygotowania aplikacji.

☑️ Rozwijamy program mentoringowy dla badaczy i badaczek przebywających w Ukrainie. Chcemy, aby osoby z Ukrainy już teraz mogy zdalnie brać udział w spotkaniach zespołów badawczych w Polsce i w ten sposób poszerzać swoje kontakty. Taka forma współpracy umiędzynarodowi ich doświadczenie i ułatwi im w przyszłości ubieganie się o zagraniczne stypendia i granty. Wielu z nas już ma kontakty w Ukrainie lub zna badaczki i badaczy w Polsce, którzy będą gotowi wziąć udział w programie, musimy tylko dotrzeć do nich z informacją!

☑️ Wspólnie z wolontariuszkami i wolontariuszami z całego świata współtworzymy stronę scienceforukraine.eu, na której zbieramy oferty wsparcia dla ukraińskich badaczy i badaczek.

Czym będziesz się zajmować jako osoba członkowska naszego zespołu?

  • odpowiadaniem na pytania i zgłoszenia badaczy i badaczek z Ukrainy, dotyczących pracy naukowej i zawodowej w Polsce,
    Nie musisz brać na siebie wiele – przejęcie nawet jednego kontaktu będzie dla naszego zespołu ogromnym wsparciem. Jedyne, na co liczymy, to stabilność i gotowość do współpracy z nami nawet w niewielkim, ale stałym zakresie. 
  • rekrutowaniem mentorów i mentorek oraz zespołów badawczych do nowo rozwijanego przez nas programu mentoringowego dla osób z Ukrainy,
  • poszerzaniem bazy naszych kontaktów w Ukrainie, aby skutecznie docierać tam z informacjami 
  • przygotowywaniem i rozsyłaniem informacji o naszej działalności do instytucji, uczelni, mediów i innych potencjalnie ważnych odbiorców naszej inicjatywy.

W polskim zespole jest nas teraz na stałe ośmioro, a chcielibyśmy, aby było nas co najmniej 10 razy tyle. Zależy nam na tym, aby w naszym gronie były osoby reprezentujące różne dyscypliny. Sami specjalizujemy się w bardzo różnych dziedzinach: historii, humanistyce cyfrowej, inżynierii, matematyce, naukach o Ziemi, literaturoznawstwie, językoznawstwie, antropologii kultury.

Science for Ukraine to nie tylko doraźna pomoc – chcemy działać długofalowo. Jesteśmy jeszcze na etapie pomysłów, zapraszamy więc także do współtworzenia i rozwijania projektu. 

Jeśli chcecie się włączyć, napiszcie do nas na adres: scienceforukraine.poland@gmail.com