Writing Sprint w IBL PAN: zarządzanie danymi badawczymi w humanistyce ma znaczenie!

23-24 czerwca w Warszawie działająca przy DARIAH-EU i współkoordynowana przez naszą koleżanką Martę Błaszczyńską grupa robocza zajmująca się zarządzaniem danymi badawczymi (Research Data Management Working Group), zebrała się w Pałacu Staszica w Warszawie na writing sprincie, czyli intensywnych pracach nad wspólną publikacją poświęconą właśnie danym w humanistyce. Spotkanie miało charakter hybrydowy, więc część gości dołączyła w siedzibie IBL PAN, a pozostałe uczestniczyły zdalnie.

Mimo że tekst, który powstaje, będzie zawierał szereg informacji na temat strategii przyjętych przez wybrane państwa europejskie, doświadczeń instytucjonalnych, dyrektyw unijnych, jego charakter nie będzie stricte naukowy. Kierowany do praktyków zarządzania danymi, ma również odkrywać kulisy prac autorów i autorek, w tym ich osobistych ścieżek kariery, które sprawiły, że zajęli się tym problemem w codziennej pracy. Pokaże wyzwania, z którymi zmagali się w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i procedur w swoich organizacjach, w działaniach edukacyjnych dotyczących danych badawczych, czy współpracy między nauką i instytucjami dziedzictwa kulturowego. Tekst współtworzą eksperci i ekspertki z instytucji mieszczących się w Belgii, Holandii, Niemiec, Polski oraz Szwajcarii.

Research Data Management Working Group Writing sprint, IBL PAN, Warsaw, 23-24.06.2022

Wydarzenie, jak i inne działania związane z przygotowaniem publikacji, zostało sfinansowane z projektu „Research Data Management for Arts and Humanities: Integrating Voices of the Community” z programu wsparcia dla grup roboczych DARIAH-EU (grantu Working Groups (WG) Funding Scheme Call for the years 2021-2023).

Powstała w 2020 roku grupa robocza stała się forum i punktem spotkań dla osób zawodowo związanych z zarządzaniem danymi badawczymi, badaczy i badaczek z różnych dyscyplin oraz środowisk GLAM (Galerii, Bibliotek, Archiwów, Muzeów), czyli dla tych, których praca wiąże się z opieką nad danymi w humanistyce i naukach o sztuce. Wymiana doświadczeń, zachęcanie do dyskusji oraz zadawania pytań i opracowanie dobrych praktyk dla poszczególnych dyscyplin ma na celu wsparcie środowisk akademickich w zarządzaniu danymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści, płynące z przywiązywania wagi do szeroko rozumianych danych w badaniach humanistycznych.

Więcej o grupie roboczej:

Inne projekty finansowane w ramach DARIAH Working Groups Funding Scheme 2021-2023: