Krytyczne katalogowanie, czyli #critcat

Pamiętacie nasz wywiad z dr. Cezarym Rosińskim o znaczącym tytule „Nie ma niewinnych danych”? Wracamy do poruszonego w nim tematu, czyli organizowania wiedzy w bibliotekach i elektronicznych bazach danych.

14 czerwca 2022 r. CHC IBL PAN oraz Grupa Robocza Danych Bibliologicznych działająca przy konsorcjum DARIAH-EU organizują warsztaty „Niewinne dane? Warsztaty katalogowania krytycznego w literaturoznawstwie”. Tematem przewodnim warsztatu będą literatury i kultury mniejszościowe, w szczególności romska. 

Dlaczego zajęliśmy się krytycznym katologowaniem?

Subiektywność i jednostronny punkt widzenia, którego nie sposób uniknąć, tworząc katalog biblioteczny czy słownik pojęć używanych do porządkowania zasobów, została zauważona przez uczestników listopadowego hackathonu GoTriple.

Słownik platformy GoTriple, ułatwiający użytkownikom wyszukiwanie informacji, jest budowany na podstawie listy haseł przedmiotowych amerykańskiej Biblioteki Kongresu. Decyzja ta stała się punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak tworzyć katalogi danych, aby choć trochę uodpornić je na zmiany polityczne, kulturowe i tym samym uchronić naszą wiedzę przed różnego rodzaju zniekształceniami czy wypaczeniami. Odwołując się do konkretnych przykładów, jak sprawić, aby zbiory wcześniej skatalogowane pod hasłami „literatura czarnej Afryki” czy „Cyganie” były opisane w sposób adekwatny, nieobraźliwy i oddający ich różnorodność.

Tym właśnie zajmuje się ruch krytycznego katalogowania, który rozwinął się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (oraz później w całym anglojęzycznym świecie) na fali krytyki postkolonialnej. Obecnie w ramach drugiego pakietu roboczego w projekcie TRIPLE realizujemy przegląd literatury na ten temat i poszukujemy podobnej krytyki również wśród badaczy działających w Europie kontynentalnej. Dzięki zebraniu literatury na temat krytycznych podejść do tworzenia katalogów, będziemy mogli przygotować rekomendacje dla zespołu GoTriple, umożliwiające im chronienie słownika platformy przed zastosowaniem niewłaściwych koncepcji i pojęć.

Dla kogo przygotowaliśmy warsztaty?

Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy:

  • polonistów, literaturoznawców i antropologów kultury,
  • bibliologów i specjalistów informacji naukowej,
  • twórców narzędzi do przeszukiwania zasobów naukowych,
  • inne osoby zainteresowane krytycznymi podejściami do katalogowania.

Uczestnicy będą mogli:

  • dowiedzieć się, czym jest nurt critical cataloging, rozwijany od lat 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach anglosaskich na fali krytyki postkolonialnej, 
  • wziąć udział w krytycznym przeglądzie haseł przedmiotowych w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, używanych w różnych systemach organizacji wiedzy w Polsce i na świecie,
  • pomóc zespołowi TRIPLE we wdrożeniu critical cataloging w procesy tworzenia słownika kontrolowanego wielojęzycznej platformy GoTriple, powstającej w ramach projektu TRIPLE,

Warsztaty odbędą się online na platformie Zoom 14 czerwca w godzinach 10.00-15.30. Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem, napisz maila na otwartanauka@ibl.waw.pl.

Warsztaty są prowadzone w ramach projektu TRIPLE.