Jesienna seria warsztatów w ramach projektu #OtwartaHumanistyka

W ramach projektu #OtwartaHumanistyka zapraszamy badaczy i badaczki nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych otwartymi cyfrowymi narzędziami i koncepcjami związanymi z cyfrowością w humanistyce do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z ekspertami i ekspertkami z naszego Zespołu i zaprzyjaźnionych jednostek. Od września do grudnia zaplanowaliśmy cykl warsztatów w godzinach popołudniowych – 16:00-17:30, z których część będzie poświęcona opanowywaniu konkretnych narzędzi, a część będzie dotykać rozważań teoretycznych.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie będziemy przypominać o kolejnych terminach spotkań.

Tematy, jakie planujemy poruszyć to:

  • Wizualne prezentowanie wyników badań humanistycznych z użyciem bezpłatnych narzędzi
  • Naukowe edycje cyfrowe a możliwości tradycyjnego edytorstwa naukowego
  • Narzędzia w otwartym dostępie wpierające prowadzenie badań humanistycznych
  • Cyfrowe narzędzia do analizy języka w warsztacie literaturoznawczym
  • Narracje cyfrowe jako sposób strukturyzowania wiedzy o literaturze i kulturze
  • Cyfrowe mapy w badaniach literackich
  • Dobre praktyki otwartej komunikacji naukowej


Najbliższe warsztaty
:

Pierwsze tej jesieni warsztaty poświęcone wykorzystaniu darmowego narzędzia Canva do wizualnego prezentowania wyników badań odbędą się już w najbliższy wtorek 12 września. Poprowadzi je Marta Świetlik, projektantka i badaczka UX z Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN.

Sposoby wizualnego prezentowani\ wyników badań humanistycznych z użyciem darmowego narzędzia graficznego Canva (prowadząca: Marta Świetlik) 12.09, godz. 16-17:30

Sposoby wizualnego prezentowania wyników badań humanistycznych z użyciem darmowego narzędzia graficznego Canva.
Prowadząca: Marta Świetlik, 12.09, godz. 16-17:30

W ramach spotkania odbędzie się krótkie wprowadzenie w tematykę różnych sposobów dbania o wizualną formę komunikowania badań, ze wskazaniem największych zalet i wyzwań takich rozwiązań. Następnie odbędzie się część szkoleniowa, w której zaprezentowane zostaną najważniejsze funkcje darmowej wersji programu Canva, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które najbardziej przydają się w pracy badacza i badaczki. Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli z dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych!


Następnie 19 września zapraszamy na spotkanie z Bartłomiejem Szleszyńskim, profesorem Instytutu Badań Literackich PAN i kierownikiem zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Warsztaty przybliżą podstawowe kwestie związane z naukowym edytorstwem cyfrowym, szczególnie z wykorzystaniem standardu TEI (Text Encoding Initiative) i pokażą na konkretnych przypadkach edytorskich z platformy TEI PANORAMA , jak pracuje się nad naukową edycją tekstów w przestrzeni cyfrowej.

Jak naukowe edycje cyfrowe poszerzają możliwości tradycyjnego edytorstwa naukowego.
Prowadzący: Bartłomiej Szleszyński, 19.09, godz. 16-17:30

Naukowe edytorstwo cyfrowe to coraz ważniejsza dziedzina zarówno badań literackich, jak i humanistyki cyfrowej. Środowisko cyfrowe umożliwia liczne rozwiązania, które znacznie poszerzają możliwości prezentacji zarówno opracowywanego tekstu w różnych porównywalnych wersjach i z uwzględnieniem różnic między tymi wersjami i właściwości rękopisu czy maszynopisu, jak i różnych warstw komentarza edytorskiego. Dzięki standardowi TEI (Text Encoding Initiative) z kolei możliwe jest opracowanie jednoznacznych sposobów kodowania konkretnych elementów struktury i wymiana danych pomiędzy projektami. Warsztaty rozpoczną się od części wykładowo-prezentacyjnej, gdzie omówione zostaną najważniejsze właściwości edycji cyfrowych i sposoby, na jakie poszerzają one możliwości tradycyjnego edytorstwa opartego na paradygmacie druku. Następnie na kilku przykładach omówimy i przedyskutujemy, jakie rozwiązania cyfrowe zastosować można w przypadku różnorodnych tekstów literackich i okołoliterackich.


Kolejne warsztaty 3 października poprowadzi Agnieszka Szulińska, członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i niestrudzona testerka cyfrowych narzędzi badawczych. Będą one poświęcone narzędziu, które należy do cyfrowego niezbędnika współczesnego badacza i badaczki humanistyki i nauk społecznych: SSH Open Marketplace.

SSH Open Marketplace — targowisko humanistyczne: narzędzia, usługi, materiały szkoleniowe, zbiory danych, publikacje i ścieżki postępowania.
Prowadząca: Agnieszka Szulińska, 3.10, godz. 16-17:30

SSH Open Marketplace to otwarta cyfrowa platforma oferująca zbiory dla osób badawczych z humanistyki i nauk społecznych:
– narzędzia i serwisy
– materiały szkoleniowe
– publikacje
– zbiory danych
– ścieżki postępowania (workflows).
W trakcie webinarium zostanie przedstawione ogólne działanie SSH Open Marketplace oraz w jaki sposób można dodać własne efekty badań do tej platformy, zwiększając ich obecność w sieci i zasięg odbioru w kręgach społeczności badawczo-cyfrowych.