Jak sprawić, by otwarty dostęp do książek stał się powszechną praktyką?

Zapraszamy do odpowiadania na ankietę projektu PALOMERA, dotyczącą otwartego dostępu do książek naukowych. Ankieta jest skierowana do instytucji badawczych, naukowczyń i naukowców, przedstawicielek i przedstawicieli instytucji finansujących badania, wydawnictw, bibliotek i dostawców infrastruktury służących rozpowszechnianiu treści w otwartym dostępie. Dzięki odpowiedziom lepiej zrozumiemy wyzwania, jakie napotykają instytucje, które chciałyby rozwijać polityki otwartego dostępu w zakresie wydawnictw książkowych.

Udzielenie odpowiedzi w języku angielskim zajmuje około 15 minut

i są one zbierane do 8 października 2023 r.

Weź udział w ankiecie!

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o projekcie i trwającej ankiecie wśród potencjalnych zainteresowanych. 

Czym jest PALOMERA?

PALOMERA to odpowiedź na problem niskiej dostępności książek naukowych w formatach elektronicznych i w otwartym dostępie. Dwuletni projekt finansowany ze środków Horyzontu Europa ma charakter badawczy, a jego celem jest zgromadzenie i udostępnienie informacji o politykach i procesach wydawniczych w 39 krajach europejskich. Oprócz badań, w ramach projektu będą także realizowane działania rzecznicze (advocacy), skierowane przede wszystkim do krajowych polityków i urzędników odpowiedzialnych za naukę.

Od stycznia 2023 r. zespół projektowy zgromadził już ponad 800 rekordów, na które składają się dokumenty strategiczne, ustawy, artykuły prasowe, blogi i wpisy na blogach, artykuły naukowe, raporty organizacji, a także instytucji rządowych. Na podstawie analizy tych źródeł powstanie baza wiedzy o różnych rozwiązaniach dla książek w otwartym dostępie w Europie, a także rekomendacje dotyczące rozwoju otwartych modeli wydawniczych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

IBL PAN jest członkiem konsorcjum, realizującego projekt PALOMERA. Jesteśmy liderami pakietu roboczego nr 2, a także uczestniczymy w pakietach nr 3 i 5. Koordynujemy zbieranie materiałów zastanych, prowadzenie wywiadów oraz uczestniczyliśmy w projektowaniu metodologii gromadzenia i analizy danych badawczych. 

Wśród badanych krajów jest również Polska. Zespół projektowy przyjrzy się polskiemu rynkowi wydawnictw humanistycznych i społecznych oraz politykom służącym otwartości w nauce, zarówno na poziomie rządowym, jak i instytucjonalnym. PALOMERA wiąże się tematycznie z ostatnimi działaniami OPERAS-PL w zakresie otwartych monografii w humanistyce (piszemy o tym na naszym blogu Otwarta Humanistyka), dlatego jako zespół wspieramy naszych europejskich kolegów i z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki badań.