Jesienna seria warsztatów w ramach projektu #OtwartaHumanistyka – PAŹDZIERNIK

W dwa czwartkowe popołudnia zapraszamy badaczy i badaczki zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności cyfrowych na warsztaty z członkami Nowej Panoramy Literatury Polskiej, części Centrum Humanistyki Cyfrowej.

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie będziemy przypominać o kolejnych terminach spotkań.

Najbliższe warsztaty:

Cyfrowe narzędzia do analizy języka w warsztacie literaturoznawczym
Prowadząca: Anna Mędrzecka-Stefańska, 12.10, godz. 16-17:30

Warsztaty mają na celu pokazanie możliwości, jakie przed literaturoznawcami stawia wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennej pracy badawczej. Prowadząca jest autorką pracy doktorskiej poświęconej ironii w twórczości Juliusza Słowackiego, w której w szerokim zakresie wykorzystała narzędzia cyfrowe.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych może wydawać się sprzeczne z istotą tradycyjnych badań literaturoznawczych. Jednak infrastruktura cyfrowa może wspomóc i znacząco ułatwić pracę badacza literatury, wspomagać weryfikację hipotez i pozwalać na stawianie nowych pytań. Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe sposoby przetwarzania tekstu oraz wspierające je narzędzia wchodzące w skład infrastruktury CLARIN-PL.

Poruszone zostaną następujące problemy:

  • kiedy warto sięgnąć po metody cyfrowe?
  • jakie narzędzia warto znać
  • przykładowe użycie narzędzi w praktyce badawczej
  • o czym musimy pamiętać analizując dane
  • czy sztuczna inteligencja może zastąpić badacza?

Narracje cyfrowe jako sposób strukturyzowania wiedzy o literaturze i kulturze
Prowadzący: Paweł Rams, 19.10, godz. 16-17:30

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z problematyką monografii cyfrowych oraz sposobami narracji, w jaki w środowisku cyfrowym można opowiadać o literaturze i kulturze.

Środowisko cyfrowe daje badaczom i badaczkom nowe możliwości opowiadania o literaturze i kulturze, a także o wynikach prowadzonych badań naukowych. Ciągle jednak głównym środkiem przekazu tych informacji pozostaje drukowana monografia. Często jej digitalizacja w niezmienionej formie uznawana jest za wystarczający sposób cyfryzacji. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, w jaki sposób można zremediować treści papierowe na interesującą, a przede wszystkim funkcjonalną cyfrową opowieść oraz jak stworzyć taką kolekcję od podstaw (digital born). Oprócz podstawowych informacji na temat tego czym są monografie cyfrowe, jaka jest ich przewaga nad zdigitalizowanym tekstem uczestnicy i uczestniczki poznają wybrane przykłady monografii cyfrowych oraz sposób prowadzonej w niej narracji. Warsztaty będą również okazją do zapoznania się z procesem przygotowania monografii cyfrowej od wstępnej koncepcji do momentu publikacji treści.