10. urodziny CHC – zapraszamy na uroczyste sympozjum

W ciągu ostatniej dekady Centrum Humanistyki Cyfrowej odegrało istotną rolę w rozwoju cyfrowych badań humanistycznych w Polsce. W ciągu 10 lat pracowaliśmy nad ponad 30 projektami i inicjatywami, w tym dziewięcioma w międzynarodowych konsorcjach (więcej na stronie). Dzięki innowacyjnemu podejściu udało nam się zbudować silny interdyscyplinarny zespół, który stawia nowe pytania badawcze, wdraża nowatorskie metody badań i uczestniczy w międzynarodowych projektach, współtworząc europejskie infrastruktury badawcze. Chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom i pracowniczkom, badaczom i badaczkom, oraz partnerom instytucjonalnym, którzy przyczynili się do naszych osiągnięć w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wasza praca i zaangażowanie były kluczowe dla naszego sukcesu.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa – w imieniu całego zespołu – do świętowania z nami dziesiątych urodzin Centrum Humanistyki Cyfrowej. Uroczyste obchody odbędą się w formie sympozjum w języku angielskim, które będzie okazją do prezentacji naszej najnowszej publikacji cyfrowej oraz dyskusji i refleksji nad przyszłością badań i infrastruktur humanistycznych w czasach transformacji cyfrowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

Data: 30 listopada

Godziny: 10:30 – 16:00

Miejsce: Sala nr 144 im. Adama Mickiewicza, Pałac Staszica w Warszawie

W programie m.in.:

  • premiera cyfrowej monografii Panorama literaturoznawstwa cyfrowego,
  • panel dyskusyjny poświęcony przyszłości europejskich infrastruktur badawczych dla humanistyki i nauk społecznych na poziomie europejskim z udziałem gości z Polski i zza granicy,
  • debata na temat możliwości rozwoju lokalnych centrów humanistyki cyfrowej z udziałem liderów i liderek społeczności,
  • sesja posterowa prezentująca projekty absolwentów i absolwentek programu studiów doktoranckich Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych „Humanistyka Cyfrowa”,
  • urodzinowy toast i poczęstunek.

Szczegółowy program uroczystości jest dostępny na stronie: https://chc.ibl.waw.pl/pl/10-urodziny/