Między work package’em, taskiem a deliverablem: terminy w projektach Horyzont Europa

W ramach podsumowania poprzednich wpisów poświęconych metodom zarządzania projektami przygotowaliśmy infografikę. Zawiera skrótowe informacje i najważniejsze różnice pomiędzy stylem zwinnym (agile), a “waterfallowym”. Mamy nadzieję, że przyda się Państwu w świadomym dobieraniu odpowiednich metod do projektów naukowych, a także do dalszego dzielenia się wiedzą z Waszymi zespołami.

A tymczasem przechodzimy do kolejnego zagadnienia z cyklu zarządzania projektami, czyli do projektowej terminologii.

Tym z Państwa, którzy regularnie aplikują o różne granty, nie musimy tłumaczyć, że każda instytucja finansująca posługuje się własnym językiem, a często także logika wniosków różni się między poszczególnymi programami!

Kontynuując dyskusję o zarządzaniu projektami naukowymi, tym razem przygotowaliśmy dla Was krótki słowniczek terminów, które pojawiają się w kontekście projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w szczególności w ramach programu „Horyzont Europa” (a wcześniej „Horyzontu 2020”).

Work package – czyli pakiet pracy, podstawowy element projektowej układanki, w skrócie WP. Projekt składa się z kilku work package’y, oprócz merytorycznych zazwyczaj mamy osobne pakiety poświęcony zarządzaniu projektem czy komunikacji oraz promocji. Np. w projekcie OPERAS-P z programu Horyzont 2020 IBL PAN kierował pakietem nr. 6 (jednym z siedmiu) poświęconym innowacji w komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych.

Task – mniejsze zadanie w ramach pakietu. Każdy work package podzielony jest na kilka mniejszych tasków, czyli konkretniejszych zadań. Np. na wyżej opisany pakiet poświęcony innowacji w komunikacji naukowej składało się 6 elementów – tasków poświęconych szczegółowym aspektom np. modelom biznesowym wydawnictw, danym badawczym, pisaniu czy ewaluacji.

Deliverable – rezultat konkretnego etapu prac, czasami danego zadania (taska), ale niekoniecznie. W pakiecie roboczym poświęconym innowacji komunikacji naukowej napisaliśmy 7 raportów – po jednym o każdym tasku oraz ogólny podsumowujący działania w całym work package’u wraz z rekomendacjami. Znajdziecie je w repozytorium Zenodo.

Work package leader – instytucja kierująca większym elementem projektu, czyli work package’em. W ramach instytucji zadania koordynacyjnie może wykonywać jedna lub więcej osób.

Task leader – instytucja kierująca mniejszym zadaniem, czyli taskiem. Podobnie jak w przypadku work package leadera, w ramach instytucji pełniącej obowiązki task leadera może być zaangażowana jedna lub więcej osób.

Zaintrygowani? Zapraszamy również do zapoznania się ze słownikiem pojęć używanych w programie Horyzont Europa przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/slownik-pojec-uzywanych-w-he