OPERAS Innovation Lab w nowym projekcie

Za nami inauguracja projektu OPERAS-PLUS w Brukseli. IBL PAN koordynować będzie OPERAS Innovation Lab, laboratorium innowacji w komunikacji naukowej. Pierwsze działania w ramach laboratorium zostały podjęte już w ramach zakończonego projektu OPERAS-P – być może pamiętacie nasz raport “Future of Scholarly Communication”, w którym przedstawiliśmy rekomendacje w tym zakresie. Tym razem idziemy dalej: powstanie strona internetowa o przykładach innowacji i analizach studiów przypadku oraz dobrych praktykach dotyczących ewaluacji nietradycyjnych rezultatów badań. Zorganizujemy również warsztaty oraz spotkania konsultacyjne dla projektów cyfrowych mierzących się z różnymi problemami m. in. w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego, finansowania.

3-letni projekt OPERAS-PLUS rozpoczął się we wrześniu i jest finansowany z programu Horyzont Europa. W 2021 roku otrzymaliśmy informację o wpisaniu inicjatywy OPERAS na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski. OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r. za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej! Obecny projekt OPERAS-PLUS wspiera dalszy rozwój inicjatywy, a wśród priorytetów znajdują się m in. prace nad organizacją zarządzania OPERAS-em, udoskonalenie istniejących usług i narzędzi, czy opracowanie wsparcia dla jego krajowych części np. OPERAS-PL. 

W ramach zadań kontynuowane będą działania rozpoczęte w zakończonych projektach (OPERAS-D, OPERAS-P oraz HIRMEOS) – planujemy również synergię z bieżącymi działaniami w ramach projektów COESO, TRIPLE i DIAMAS.

Czytaj więcej o projekcie: https://www.operas-eu.org/projects/operas-plus/

Uczestniczy spotkania w Brukseli [fot: Jadranka Stojanovski]