Noworoczne inspiracje: podkasty o otwartej nauce

W dzisiejszym zabieganym świecie trudno znaleźć czas na czytanie długich materiałów, dlatego coraz większą popularność zyskują nagrania dźwiękowe. Podkast to rodzaj audycji internetowej, zazwyczaj publikowanej regularnie, którą można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu może być wykorzystywana jako forma przyswajania treści, np. w drodze do pracy.

Ponieważ początek roku i snucie planów to także moment poszukiwania nowych inspiracji, chcieliśmy zaproponować krótki przegląd kilku wybranych przez nas podkastów, które mogą być przydatne i inspirujące w kontekście pracy zawodowej cyfrowych humanistów i humanistek. Bardziej popularne i rozpowszechnione są te w języku angielskim, które funkcjonują w kontekście międzynarodowym, ale można też już znaleźć coraz więcej ciekawych audycji w językach narodowych.

  • NEW BOOKS NETWORK – DIGITAL HUMANITIES

Wywiady z badaczami i badaczkami humanistyki cyfrowej na temat ich najnowszych publikacji książkowych. [w języku angielskim]

  • OPEN SCIENCE TALK

Podkast o szeroko rozumianej otwartości — otwartej nauce, otwartym dostępie, otwartej edukacji, otwartych danych, otwartym oprogramowaniu – prowadzony przez Uniwersytet w Tromsø. Zapraszani goście pochodzą z najróżniejszych kręgów: bibliotekarzy, profesorów, studentów i doktorantów z najróżniejszych dziedzin, wydawców i pracowników administracyjnych, którzy działają w świecie nauki.

  • OPEN SCIENCE RADIO

To nieregularny podcast autorstwa Matthiasa Fromma – blogera i entuzjasty Open Science z Bochum/Berlina, który również porusza temat otwartej nauki z wielu różnych perspektyw. Część odcinków jest zrealizowanych w języku angielskim, choć w większości materiały są dostępne po niemiecku.

SPOTKANIA BIULETYNU

Przestrzeń spotkań z ludźmi, którzy opracowują historię badań nad językiem polskim, literaturą i kulturą polską, a także stwarzają im warunki rozwoju. Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych właśnie literaturą i kulturą, językiem polskim, polonistyką lub szerzej – humanistyką.

  • ROZMOWY OPERAS-PL

Cykl Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, w którym rozmawiamy z przedstawicielami różnych dziedzin humanistyki, biorącymi aktywny udział w transformacji cyfrowej w nauce. Dotyczy innowacyjnych form publikowania naukowego, najnowszych cyfrowych narzędzi tworzonych z myślą o humanistyce i naukach społecznych, dobrych praktyk związanych z publikowaniem w otwartym dostępie i innych tematów na styku humanistyki i nowych technologii. W kwietniu przygotowaliśmy także odcinek specjalny poświęcony działaniom #ScienceForUkraine.

  • THE FUTURE IS OPEN SCIENCE

W tym podcaście prowadzonym przez niemieckie Centrum Informacji Ekonomicznej im. Leibniza w Kilonii ciekawi rozmówcy i rozmówczynie z akademickiego świata opowiadają, jak w swojej codziennej pracy promują otwartą naukę. Ujawniają tajniki komunikacji naukowej w erze cyfrowej i konkretne wskazówki dotyczące wdrażania open science w praktyce. [w języku niemieckim]

1 thought on “Noworoczne inspiracje: podkasty o otwartej nauce

Comments are closed.